Aalto-2 och QB50

Det finns luckor i instrumentutbudet när det gäller utforskandet av jordens termosfär – in-situ. Termosfären sträcker sig från 85 till 600 km ut från jordens yta. Det är i termosfären vi ser norrsken och det är där, på en höjd kring 400 km, vi har den internationella rymdstationen. Det finns även 400km över jordytan partiklar som bromsar stationens framfart…

Klimat och miljö genom satelliters ögon 4/4

Agrikultur och urbana områden Den första maj, 2016 utbröt en skogsbrand som småningom skulle leda till att 100 000 människor evakuerades från Fort McMurray. 5 800 km² eldhärjades. Bilden ovan är tagen 2:a maj och vi ser rök mitt i bilden. Vi ser också, trots den tidiga tiden på säsongen, att golfbanorna nära samhället grönskar.…

Klimat och miljö genom satelliters ögon 3/4

Stora skogsområden är lika betydelsefulla som svåra att övervaka från marknivån. Genom fotosyntesen fungerar skogar som kolsänkor. Därtill skyddar skogarna marken från uttorkning och erosion, bereder en stor del av jordens levande varelser en livsmiljö och ger oss ett mångsidigt råmaterial. Vi borde med andra ord se till våra skogsområden. Hur kan man då hålla…

Ett besök vid DLR – Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt

I början av vårterminen år 2017, besökte en grupp finlandssvenska gymnasister München i fysikundervisningens tecken. Med fanns studenter från Björneborg, Helsingfors, Kronoby och Vanda. Tre lärare ledde gruppen på 17 unga, som understöddes av bland annat Utbildningsstyrelsen och lokala skolföreningar. Gruppen besökte flera mål, som Deutsches Museum, Max Planck-institutets fysikavdelning och BMW-fabriken. Även ett besök…

Klimat och miljö genom satelliters ögon 2/4

Fascinerande Glaciärer ESA’s Sentinel-1 -satelliter går, liksom många satelliter som har som uppgift att se på jorden, i en solsynkron polar bana. Från en höjd 693 km över jordytan ”ser” satelliternas ”synthetic aperture radar” (SAR) genom moln och regn, dag som natt. De två satelliterna i konstellationen, Sentinel-1A och -1B, ger tillsammans en ny global bild…

Klimat och miljö genom satelliters ögon 1/4

Innan vi hade tillgång till dagens stora mängder satellitdata var det omöjligt att bygga upp en global bild av förhållanden på jorden. Däremot finns det en hel del nedtecknade berättelser som kan ge oss ledtrådar när vi vill beskriva klimatet under en period långt tillbaka i tiden. Vill vi snabbt bilda oss en grov bild…