Ett besök vid DLR – Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt

I början av vårterminen år 2017, besökte en grupp finlandssvenska gymnasister München i fysikundervisningens tecken. Med fanns studenter från Björneborg, Helsingfors, Kronoby och Vanda. Tre lärare ledde gruppen på 17 unga, som understöddes av bland annat Utbildningsstyrelsen och lokala skolföreningar. Gruppen besökte flera mål, som Deutsches Museum, Max Planck-institutets fysikavdelning och BMW-fabriken. Även ett besök…

Nordiska talanger på Science Camp

Samtidigt som drygt 80 lärare, forskare och administratörer inom skolsektorn samlades till konferens i Vasa, Finland, samlades 14 elever från Danmark, Sverige och Finland för en gemensam Science Camp. Denna gång var uppdraget att analysera atmosfären ovanför oss. För ändamålet fanns en ballong på 1,2 kg, helium,  Arduino datacontroller, en del sensorer och en aprs-tracker. Tid var…

Merkuriuspassagen 9:e maj 2016

På många håll i Norden var vädret gott under solsystemets händelse nummer ett detta år. Merkuriuspassagen 2016 sker också på en bra tidpunkt sett ur nordiskt perspektiv. I hela Norden – så när som på sydöstra Finland – kan passagen ses i sin helhet. Merkurius är för liten för att kunna ses med blott ”solförmörkelseglasögon”. Däremot…

Merkuriuspassagen 9.5.2016

Måndag, nionde maj 2016, kommer den innersta av planeterna i vårt solsystem, Merkurius, att passera mellan oss och solen. Denna Merkuriuspassage kommer att vara synlig så gott som i sin helhet från länderna i Norden. Eftersom Merkurius har en betydligt kortare omloppstid kring solen jämfört med Venus är också dess passager vanligare. Den kommande Merkuriuspassagen är den…

Science Camp Sursik 2015

18-19 September i år inträffade det efterlängtade naturvetenskaps lägret med tio stycken elever på rymdtemat samt sjutton på naturvandring med Mattias Kanckos. Om rymdtemat ska ni nu få läsa genom Elin Sandström och Linnea Wikström, elever i sursik skola och deltagare i SCS.     Tema rymden Det första vi gjorde var att göra en skalenlig…

Himlens kompass

Här visar Jacob Hagman och Robert Westerlund, elever i åk 8 i Sursik skola, hur man – oberoende av årstid och tid på dygnet – kan hitta rätt bland stjärnor och stjärnbilder. Trots att stjärnorna rör sig över himlen och byter plats under året, står de alltid på samma plats i förhållande till varandra. Detta…