Andøya Mission Control

För en timme förvandlas klassrummet till ett kontrollrum. Eleverna förser sig med brickor som berättar till vilken av de fyra grupperna de hör. Ansvaret inom grupperna fördelas.När det står klart vem i respektive grupp som ska föra gruppens talan är det dags att ta kontakt till Andøya. Denna gång är det Bente Jensen leder uppdraget via…

Supermåne över bergen

Det har skrivits en del om huruvida ”supermåne” är en händelse som är värd att notera. Det beror kanske på hur man hanterar händelsen. En superfullmåne högt på himlen kan ge ett mindre imponerande intryck än en helt normal fullmåne nära horisonten där vårt öga finner referenser. Det ändå säkrast att reda ut det i matematik…

Är fysikern gammal?

Efter förord och innehållsförteckning finns uppslaget på bilden nedan i en uppskattad lärobok i fysik. I texten berättas att en forskare vanligtvis har tidigare kunskaper som han fått i skolan eller vid något universitet. Mitt i blickfånget finns tre nobelpristagare bekantande sig med ett köldlaboratorium. Boken är i och för sig inte ny. Författarna har…

En fantastisk tidsålder

Det är fredag och veckans näst sista lektion. En grupp elever rusar in i klassrummet. Detta är en grupp där alla sätter sig längst fram om det bara är möjligt. Det hände senaste vecka när en del elever var på lägerskola. Med god vilja kunde de åtta elever ur gruppen som var kvar i skolan tränga…