Samband är inte alltid linjära

Solen betraktades en gång i tiden som själva symbolen för det perfekta. Så pass perfekt ansågs solen vara att det i det närmaste uppfattades som en skandal när Galileo Galilei berättade om de fläckar han sett på solens yta i början av år 1611. Sedan dess har man följt med solfläckarna och dess cykler. En solfläckscykel…

Supermåne över bergen

Det har skrivits en del om huruvida ”supermåne” är en händelse som är värd att notera. Det beror kanske på hur man hanterar händelsen. En superfullmåne högt på himlen kan ge ett mindre imponerande intryck än en helt normal fullmåne nära horisonten där vårt öga finner referenser. Det ändå säkrast att reda ut det i matematik…

Satelliters färd över jorden

Satelliter har blivit en del av vår vardag. Det låter nästan dumt att säga det. Så pass självklart har det blivit. Vi tillämpar tekniken – men känner vi till förutättningarna. Låt oss kasta ett matematiskt söga på sambandet mellan den höjd man placerar satelliten på och den banhastighet den bör ha för att bli kvar…

Svarta hål, Mörk materia

Det händer, givetvis, att barn och unga ställer enkla elementära frågor om världsrymden. Det är också rätt vanligt att man får frågor om svarta hål, mörk materia, maskhål och universums (o)ändlighet. Hur ska man då förhålla sig till dessa frågor? Att ge enkla svar på frågor som Stephen Hawking och Vera Rubin brottas med är…

Planeter på morgonhimlen

Planeten Venus är ofta kallad morgonstjärna eller aftonstjärna. Dess bana kring solen ligger innanför jordens. När natten är som mörkast är vi vända rakt bort från solen – och i och med det – från Venus. Det gör att vi kan se Venus, beroende på hur planeten är placerad i sin bana, just innan solen…