Merkuriuspassagen 9:e maj 2016

På många håll i Norden var vädret gott under solsystemets händelse nummer ett detta år. Merkuriuspassagen 2016 sker också på en bra tidpunkt sett ur nordiskt perspektiv. I hela Norden – så när som på sydöstra Finland – kan passagen ses i sin helhet. Merkurius är för liten för att kunna ses med blott ”solförmörkelseglasögon”. Däremot…

Merkuriuspassagen 9.5.2016

Måndag, nionde maj 2016, kommer den innersta av planeterna i vårt solsystem, Merkurius, att passera mellan oss och solen. Denna Merkuriuspassage kommer att vara synlig så gott som i sin helhet från länderna i Norden. Eftersom Merkurius har en betydligt kortare omloppstid kring solen jämfört med Venus är också dess passager vanligare. Den kommande Merkuriuspassagen är den…

CanSat-kurs for nordiske lærere Andøya 2015

  Texten är skriven av Laila Dragvik, lärare på Tonstad skole Søndag 30.august 2015 ankommer flere danske og norske lærere Andøya for å delta på CanSat-kurs. Lærerne kommer fra ungdomsskoler, videregående skoler, voksenopplæring og fra vitensenter. Det er en fin blanding folk, og alle er like spente på hva den neste uka vil bringe. Mandag morgen…

Science Camp Sursik

På torsdag eftermiddag, 18.9, anlände elever från Nagu, Vasa och Larsmo för att tillsammans med en del elever i värdskolan delta i den första upplagan av Science Camp Sursik. Eftermiddagen ägnades i huvudsak åt att göra deltagarna hemmastadda med miljön och med varandra. Alla deltagande elever i dylika evenemang har ju åtminstone ett gemensamt intresse…

Sol-observationer med eleverna

Motiverade elever, solsken, teleskop och ”Sunspotter”. Mera kan man som lärare knappast begära. Det är faktiskt en god idé att använda både teleskop och Sunspotter parallellt. Ett enkelt teleskop, utrustat med solfilter, gör att man lätt kan iaktta solfläckar. Man ser tydligt även små fläckar och de större fläckarnas randområden. Sunspottern ger snabbt och enkelt en projektion…