ESA’s ADM-Aeolus wind mission. Image credit: ESA/ATG medialab

Satelliter som ser på jorden

Rymdorganisationerna tittar inte bara på stjärnor. Inte heller är rymdrelaterad forskning bunden till någonting långt borta. Till syvende og sidst handlar det – likt merparten av forskningen – om att förstå den värld vi lever i. Oberoende av om vi stickat en tröja, målat en tavla eller skrivit ner en härledning, måste vi ta ett…

2016-06-11 11:49 UT

Våra årstider – från DSCOVR

Varför har vi på jorden – i synnerhet nära polerna – så tydliga årstider? Bilder, som den här intill, kan föra frågan närmare sin lösning. En god förklaring därtill är aldrig fel. En förklaring till just denna skiss finns i länken under bilden. En animation kan också underlätta förståelsen – i synnerhet när det gäller…

Silkeborg

Merkuriuspassagen 9:e maj 2016

På många håll i Norden var vädret gott under solsystemets händelse nummer ett detta år. Merkuriuspassagen 2016 sker också på en bra tidpunkt sett ur nordiskt perspektiv. I hela Norden – så när som på sydöstra Finland – kan passagen ses i sin helhet. Merkurius är för liten för att kunna ses med blott ”solförmörkelseglasögon”. Däremot…

MerkuriusIngang

Merkuriuspassagen 9.5.2016

Måndag, nionde maj 2016, kommer den innersta av planeterna i vårt solsystem, Merkurius, att passera mellan oss och solen. Denna Merkuriuspassage kommer att vara synlig så gott som i sin helhet från länderna i Norden. Eftersom Merkurius har en betydligt kortare omloppstid kring solen jämfört med Venus är också dess passager vanligare. Den kommande Merkuriuspassagen är den…

Av I, Dennis Nilsson, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3455682

Plocka formler

”Fysiken är mer än att bara plocka rätt formel.” Är det någon som hört det förr? Vad är det som skapar det hatkärleksförhållande som råder gentemot formlerna? De utgör ju en tillämpbar del av den kunskap mänkligheten samlat under historien. ”Säg bara vilken formel jag ska använda…” hör helt klart inte till fysiklärarens favoriter. Ändå…