Silkeborg

Merkuriuspassagen 9:e maj 2016

På många håll i Norden var vädret gott under solsystemets händelse nummer ett detta år. Merkuriuspassagen 2016 sker också på en bra tidpunkt sett ur nordiskt perspektiv. I hela Norden – så när som på sydöstra Finland – kan passagen ses i sin helhet. Merkurius är för liten för att kunna ses med blott ”solförmörkelseglasögon”. Däremot…

MerkuriusIngang

Merkuriuspassagen 9.5.2016

Måndag, nionde maj 2016, kommer den innersta av planeterna i vårt solsystem, Merkurius, att passera mellan oss och solen. Denna Merkuriuspassage kommer att vara synlig så gott som i sin helhet från länderna i Norden. Eftersom Merkurius har en betydligt kortare omloppstid kring solen jämfört med Venus är också dess passager vanligare. Den kommande Merkuriuspassagen är den…

Av I, Dennis Nilsson, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3455682

Plocka formler

”Fysiken är mer än att bara plocka rätt formel.” Är det någon som hört det förr? Vad är det som skapar det hatkärleksförhållande som råder gentemot formlerna? De utgör ju en tillämpbar del av den kunskap mänkligheten samlat under historien. ”Säg bara vilken formel jag ska använda…” hör helt klart inte till fysiklärarens favoriter. Ändå…

Januarimorgon över Australien och över 63:e breddgrad Nord.

Jorden är rund

Den information som når oss dagligen är global. Vi har också vänner utspridda över stora delar av planeten vi bor på. Ibland är vännerna så nära att vi glömmer det geografiska avståndet. Är avståndet stort mätt i längdgrader har vi samma stjärnhimmel – bara lite olika tid på dygnet. Är vi åtskillda av breddgrader, däremot,…

Jorden 16:e juli 2015, sedd från L1.  Credit: NASA/NOAA

Ett spännande år 2015

Skall man ge en korrekt bild av 2015 bör man ge ut ett band av böcker. Däremot är det fullt tillåtet att på en blogg endast beskriva de allra vackraste och mest intressanta händelserna. Därtill är det fullt tillåtet att vara subjektiv. Vårt solsystem har blivit än bättre kartlagt under 2015. Rosetta följer fortsättningsvis med…