x11

Nordiska talanger på Science Camp

Samtidigt som drygt 80 lärare, forskare och administratörer inom skolsektorn samlades till konferens i Vasa, Finland, samlades 14 elever från Danmark, Sverige och Finland för en gemensam Science Camp. Denna gång var uppdraget att analysera atmosfären ovanför oss. För ändamålet fanns en ballong på 1,2 kg, helium,  Arduino datacontroller, en del sensorer och en aprs-tracker. Tid var…

65

Klimaforskning på Svalbard 2016

Svalbard är en förunderlig plats. Här strövar man omkring där miljoner år av geologisk historia ligger i dagen. Samtidigt ligger en av vår tids stora frågor blottade för undersökningar i permafrosten och glaciärerna. Det är med andra ord ett Eldorado för nyfikna och vetgiriga lärare. I månadsskiftet augusti-september samlades 24 lärare från Danmark, Norge, Sverige…

Algblomning i Östersjön. Översiktsbilden är blåaktig - så som man förväntar sig. Vid röda pilen har bilden bearbetats så att de blå frekvenserna minskats. Infällt finns en del av översiktsbilden - accentuerad för att visa ett fartyg som plöjer vatten med algbälte. Bilder: Copernicus Sentinel data (2015)/ESA

Jordobservationer – Hur då?

Himlen är oskyldigt blå – eller? Befinner man sig utanför det tunna skikt av luft vi kallar troposfären är himlen i det närmaste svart. Ser vi i stället ner genom atmosfärens lägsta skikt ser vi en blånande planet – liknande de blåa berg vi kan se i fjärran. Den blå himlen beror på att solljusets…

ESA’s ADM-Aeolus wind mission. Image credit: ESA/ATG medialab

Satelliter som ser på jorden

Rymdorganisationerna tittar inte bara på stjärnor. Inte heller är rymdrelaterad forskning bunden till någonting långt borta. Till syvende og sidst handlar det – likt merparten av forskningen – om att förstå den värld vi lever i. Oberoende av om vi stickat en tröja, målat en tavla eller skrivit ner en härledning, måste vi ta ett…

2016-06-11 11:49 UT

Våra årstider – från DSCOVR

Varför har vi på jorden – i synnerhet nära polerna – så tydliga årstider? Bilder, som den här intill, kan föra frågan närmare sin lösning. En god förklaring därtill är aldrig fel. En förklaring till just denna skiss finns i länken under bilden. En animation kan också underlätta förståelsen – i synnerhet när det gäller…

Silkeborg

Merkuriuspassagen 9:e maj 2016

På många håll i Norden var vädret gott under solsystemets händelse nummer ett detta år. Merkuriuspassagen 2016 sker också på en bra tidpunkt sett ur nordiskt perspektiv. I hela Norden – så när som på sydöstra Finland – kan passagen ses i sin helhet. Merkurius är för liten för att kunna ses med blott ”solförmörkelseglasögon”. Däremot…